เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอฟ แอล ดี จํากัด เริ่มก่อตั้ง ในปี 2553 ด ำเนินกำรนำเข้าและจำหน่ายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปั้สำหรับครีมอำบน้ำ โลช่ั่นปั้ม โคโลญสเปรย์ ซองลำมิเนตฟิล์ม และอื่นๆ
อาคารคลังสินค้า
พันธมิตรที่ผ่านการคิดเลือกคุณภาพจากประเทศจีน
Product Process